کمیته‌ی بین‌المللی نجات با نگرانی از وضعیت بحران اقتصادی جاری در افغانستان، گفته که تعداد افراد نیازمند به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان ۳۳ درصد افزایش یافته است. این کمیته افزوده است که ۴۳ درصد از جمعیت افغانستان با کم‌تر از یک وعده‌ی غذایی در روز زندگی می‌‌کنند. درهمین حال، برنامه‌ی جهانی غذا اعلام کرده است […]

کمیته‌ی بین‌المللی نجات با نگرانی از وضعیت بحران اقتصادی جاری در افغانستان، گفته که تعداد افراد نیازمند به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان ۳۳ درصد افزایش یافته است.

این کمیته افزوده است که ۴۳ درصد از جمعیت افغانستان با کم‌تر از یک وعده‌ی غذایی در روز زندگی می‌‌کنند. درهمین حال، برنامه‌ی جهانی غذا اعلام کرده است که بر اساس آمارهای این نهاد از هر۱۰ تن در افغانستان ۹ تن با کم‌بود مواد خوراکی مواجه هستند. از سویی‌هم، شماری از اگاهان مسایل اقتصادی از افزایش میزان فقر در کشور نگرانی کرده می‌گویند که حکومت سرپرست مکلف است تا زمینه را برای جلب سرمایه گذاری‌ها خارجی فراهم کند.

فقر پدیده‌ی است که مردم افغانستان را به مشکل مواجه کرده است. افزایش فقر در کشور نگرانی‌های داخلی و خارجی را برانگیخته و تعداد گداها به طور سرسام‌آور د ر سطع شهرهای کشور در حال افزایش است. در تازه‌ترین مورد کمیته‌ی بین‌المللی نجات با نشر اعلامیه‌‌‌ای گفته است که بحران اقتصادی جاری در افغانستان، تعداد افراد نیازمند به کمک‌های بشردوستانه را ۳۳ درصد افزایش داده‌است. این کمیته افزوده است که ۴۳ درصد از جمعیت افغانستان با کم‌تر از یک وعده‌ی غذایی در روز زندگی می‌‌کنند.

کمیته‌ی بین‌المللی نجات گفته که به‌دلیل افزایش قیمت مواد غذایی، کار شاقه کودکان، ازدواج کودکان و هم‌چنین فروش اعضای بدن در میان مردم در حال افزایش است.

این کمیته گفته که کاهش بودجه در جهان باعث کاهش کمک‌های سازمان ملل و سازمان‌های غیردولتی برای ارایه خدمات حیاتی در افغانستان شده است. این کمیته از جامعه‌ی جهانی خواسته است که برای جلوگیری از گسترش بیش‌تر قحطی احتمالی، بر محافظت از جان افغانستانی‌ها کمک‌‌های بشردوستانه را افزایش دهد.

در همین حال برنامه‌ی جهانی غذا اعلام کرده است که بر اساس آمارهای این نهاد از هر ۱۰ تن در افغانستان ۹ تن با کم‌بود مواد خوراکی مواجه هستند. این نهاد هم‌چنان افزوده است که هم اکنون ۳٫۹ میلیون کودک از سوء تغذیه رنج می‌‌برند.

این در حالی‌است که پس از به قدرت رسیدن دوباره‌ی امارت اسلامی در کشورشمار زیادی از شهروندان از کار بیکار، برخی‌ها مجبور به ترک کشور  و شمار دیگری دست به کارهای شاقه کم‌درآمد زدند.