کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کره است که آمادگی ‌های فنی و عملیاتی برای برگزاری انتخابات تکمیل شده‌ است. کمتر از پانزده ساعت دیگر به برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان باقیمانده‌ است. کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که برای برگزاری موفقانه این انتخابات آمادگی‌ های فنی و عملیاتی تکمیل شده است. حفیظ الله هاشمی، سخنگوی کمیسیون انتخابات به […]

کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کره است که آمادگی ‌های فنی و عملیاتی برای برگزاری انتخابات تکمیل شده‌ است.

کمتر از پانزده ساعت دیگر به برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان باقیمانده‌ است. کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که برای برگزاری موفقانه این انتخابات آمادگی‌ های فنی و عملیاتی تکمیل شده است. حفیظ الله هاشمی، سخنگوی کمیسیون انتخابات به رسانه ها گفته است که، ساعت هفت صبح روز شنبه روند رأی دهی آغاز می‌شود. وی افزوده است که روند عملیات و انتقالات به پایان رسیده و در حال حاضر نود درصد مواد به مراکز انتقال شده، هشتاد درصد تا شام امروز و دو درصد دیگر که مربوط به مراکز در شهر هاست، فردا صبح انتقال خواهد یافت.

وی گفته است که که پس از ختم روند رأی دهی شمارش آرا در پایان روز آغاز می‌شود که به گفته وی جلو تقلب گرفته خواهد شد و از جانبی مردم و نامزدان نتایج آرای شان را در وقت معین به دست می ‌آورند.

آقای هاشمی افزوده است که انتخابات نود و هفت متفاوتر از گذشته برگزار می‌شود زیرا به گفته وی، موجودیت فهرست رأی دهندگان و سیستم بایومتریک شفافیت این روند را تضمین می‌کند.

این در حالیست که رییس جمهورغنی روز پنجشنبه برگزاری انتخابات را مهم ‌ترین روند مردم سالاری در کشور خواند و از مردم خواست که در این روند بگونه گسترده شرکت کنند.

در همین حال، مسوولان شماری از نهاد‌های ناظر بر روند انتخابات می‌گویند که تأخیر در انتقال مواد به مراکز رأی دهی سبب می‌شود تا روند رأی دهی در تمامی محلات به وقت معین آن آغاز نشود. آنان همچنان تأکید می‌کند که باید در ولسوالی‌ ها و ساحات نا امن همآهنگی کمیسیون با نیرو‌های امنیتی بیشتر باشد تا جلو تقلب گرفته شود.