جن ساکی سخن‌گوی کاخ سفید در یک نشست خبری گفته که پول مسدود شده‌ی افغانستان آزاد نمی‌شود. خانم ساکی تاکید کرده که سیاست امریکا در مورد آزادسازی پول‌های مسدود شده بانک مرکزی افغانستان تغییر نکرده ‌است. به گفته‌ی او، هر تصمیم در ارتباط به حکومت آینده‌ی افغانستان و رهایی ذخایر ارزی این کشور بستگی به […]

جن ساکی سخن‌گوی کاخ سفید در یک نشست خبری گفته که پول مسدود شده‌ی افغانستان آزاد نمی‌شود.

خانم ساکی تاکید کرده که سیاست امریکا در مورد آزادسازی پول‌های مسدود شده بانک مرکزی افغانستان تغییر نکرده ‌است. به گفته‌ی او، هر تصمیم در ارتباط به حکومت آینده‌ی افغانستان و رهایی ذخایر ارزی این کشور بستگی به رفتار طالبان دارد.

پس از تسلط کامل طالبان در افغانستان، امریکا بیش از ۹ میلیارد دالر از دارایی دولت افغانستان را مسدود کرد. طالبان هم‌واره تقاضا کرده است امریکا این پول را آزاد و تحریم‌هایش بر این گروه را لغو کند. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان به تازگی در سفرش به دوحه مسدود ساختن پول افغانستان توسط امریکا را اقدامی شرم‌آور خواند.