عید مراسم و جشن دینی و عبادی مسلمین است و تمام مسلمانان در ایام عید از یک دیگر احوال گیری نموده و محافل خوشی و شادی را برگزار می کنند. اما این که در این ایام چه اعمال وافعالی را انجام دهند و یا ندهند را در این گفتگو با در میان گذاشته ایم. در […]

عید مراسم و جشن دینی و عبادی مسلمین است و تمام مسلمانان در ایام عید از یک دیگر احوال گیری نموده و محافل خوشی و شادی را برگزار می کنند.

اما این که در این ایام چه اعمال وافعالی را انجام دهند و یا ندهند را در این گفتگو با در میان گذاشته ایم.
در این برنامه صحبتی داشتین با محترم سیدعیسی عظیمی، عالم دین وعبدالواجد شیخ زاده، استاد دانشگاه