قربانقلی بردی محمدوف، رییس‌جمهور ترکمنستان در آستانه‌ی جشن استقلال این کشور فرمان عفو بیش از ۲۰۰۰ زندانی را صادر کرد. آقای محمدوف می‌گوید که این اقدام براساس اصول شفقت و انسانیت انجام شده است. گفته شده که در میان این زندانی‌ها، شش تن آن‌ها شهروند خارجی اند؛ اما تا کنون کشورهای آنان مشخص نشده است.

قربانقلی بردی محمدوف، رییس‌جمهور ترکمنستان در آستانه‌ی جشن استقلال این کشور فرمان عفو بیش از ۲۰۰۰ زندانی را صادر کرد. آقای محمدوف می‌گوید که این اقدام براساس اصول شفقت و انسانیت انجام شده است.

گفته شده که در میان این زندانی‌ها، شش تن آن‌ها شهروند خارجی اند؛ اما تا کنون کشورهای آنان مشخص نشده است.